รายวิชาที่เปิดสอน

คุณสามารถใช้ตัวเลือกนี้ซ่อนรายวิชาของคุณ

ผู้สอนรายวิชานั้นและผู้ดูแลเว็บเท่านั้นที่เห็นหลักสูตรบนหน้ารายชื่อของรายวิชาที่ซ่อนนี้

แม้ว่านักเรียนพยายามเข้ามาดูรายวิชาที่ซ่อนไว้โดยใส่ชื่อลิงค์ (URL) ระบบก็ไม่อนุญาตให้นักเรียนเข้ามาเห็นรายวิชานี้้

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมด
Show this help in language: English


CPA_E-Learning @ 2010 โดย เด็กจอมแก่น