ระดับคะแนน

มีกิจกรรมหลายอย่างที่อนุญาตให้กำหนดระดับคะแนนได้

ค่าตั้งต้น ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในรายวิชา สามารถเรียกดูได้ที่ "Grade page" สามารถเรียกหน้านี้ได้ที่ "Main Course Page"

ถ้าผู้สอนไม่ต้องการใช้ระดับคะแนนในรายวิชา หรือไม่ต้องการให้นักเรียนเห็นคะแนน สามารถซ่อนผลคะแนน โดยไปที่ "Grade Settings" การซ่อนผลคะแนนนี้ทำให้นักเรียนไม่เห็นผล แต่สามารถให้คะแนนและวัดผลได้ตามปกติ

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมด
Show this help in language: English


CPA_E-Learning @ 2010 โดย เด็กจอมแก่น