ซ่อนบางส่วนของรายวิชา

คุณสามารถใช้ตัวเลือกนี้ซ่อนรายวิชาในส่วนที่คุณไม่ต้องการให้นักเรียนเห็นได้

ตามปกติค่าตั้งต้น ส่วนของรายวิชาไว้จะแสองอยู่ในพื้นที่เล็ก ๆ (รูปแบบพับปิดเปิดได้ สีเทา) จะไม่สามารถมองเห็นรายละเอียดของกิจกรรมและตัวหนังสือที่ถูกซ่อนไว้ เืมื่อดูแบบรายสัปดาห์ทำให้เห็นได้ง่ายว่าสัปดาห์ไหนไม่มีการเรียนการสอน

ถ้าคุณใช้ตัวเลือกนี้ จะทำให้ส่วนของหลักสูตรที่คุณต้องการซ่อนหายไปทั้งส่วน

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมด
Show this help in language: English


CPA_E-Learning @ 2010 โดย เด็กจอมแก่น