ชื่อย่อของรายวิชา

ในหลายๆ สถาบัน มีการเรียกรายวิชาต่างๆ ด้วยชื่อย่อ เช่น ว 101 ว 102 ส 304 ส 305 ค203 เป็นต้น ถึงแม้คุณจะไม่มีชื่อรายวิชา ก็ตาม แต่งขึ้นมาซัก ชื่อค่ะ เพราะว่าจะทำให้สะดวก ในการแสดงผล เช่น ในอีเมล์เป็นต้น เพราะ ชื่อเต็มนั้นจะยาวเกินไป

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมด
Show this help in language: English


CPA_E-Learning @ 2010 โดย เด็กจอมแก่น