ขนาดของรายวิชาที่อัพโหลดขึ้นเว็บ (uploadX

เป็นการกำหนดขนาดของไฟล์ที่อนุญาตให้นักเรียนนำขึ้นเว็บ (upload) โดยผู้ดูแลระบบจะเป็นคนสร้าง site wide setting ซึ่งจะเป็นตัวที่จำกัดขนาดของไฟล์.

และยังสามารถกำหนดตัวตั้งค่านี้ในแต่่ละโมดูลได้อีก

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมด
Show this help in language: English


CPA_E-Learning @ 2010 โดย เด็กจอมแก่น