การอัพโหลดรูป

คุณสามารถอัพโหลดรูปภาพจากคอมพิวเตอร์ขึ้นบนเซิร์ฟเวอร์ เพื่อใช้แสดงตัวคุณเอง

ภาพนี้ควรจะเป็นภาพที่เห็นหน้าคุณชัดๆ และควรมีนามสกุล เช่น .png .jpg คุณอาจ จะหารูปมาใช้ ได้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

  1. ใช้กล้องถ่ายรูปดิจิตอล
  2. สแกนภาพจากรูปที่มีอยู่แล้ว
  3. วาดภาพจากโปรแกรมเพนท์
  4. ท้ายสุด อาจจะใช้ภาพจากเว็บ แต่ไม่แนะนำค่ะ เอารูปคุณดีกว่า

ในการอัพโหลดภาพ คลิกที่คำว่า Browse จากนั้นเลือกภาพ จากฮาร์ดดิสก์ของคุณ

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์ที่อัพโหลดนั้นมีขนาดน้อยกว่า ขนาดที่จำกัดไว้

จากนั้นคลิกที่ ปุ่ม "อัพเดทประวัติ" ภาพดังกล่าวจะถูกลดขนาดให้เหลือ 100x100 pixels.

หากคุณคลิกดูใน หน้าประวัติของตัวเอง แล้วรูปยังไม่เปลี่ยนให้กด Reload /Refresh

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมด
Show this help in language: English


CPA_E-Learning @ 2010 โดย เด็กจอมแก่น