ครู อาจารย์ ผู้สอน

หน้านี้จะแสดงรายชื่อของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นครูประจำวิชา ซึ่งจัดการโดยผู้ดูแลระบบ

คุณสามารถใช้แบบฟอร์มในหน้านี้ มอบหมายงาน ในหน้าที่ต่างๆ ให้กับ แต่ละคน เช่นว่า ศาสตราจารย์ อาจารย์ ผู้ช่วยสอน เป็นต้น โดยการกำหนด บทบาทดังกล่าวจะปรากฎในหน้ารายการของรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด และใน หน้ารายชื่อของนักเรียนและผู้สนใจ ถ้าหากคุณไม่กรอกคำอื่น ระบบจะเลือกใช้ ค่าที่ตั้งเอาไว้สำหรับเรียกครู ในช่องนี้ ( ค่าที่ตั้งไว้ในหน้า ตั้งค่า...รายวิชา)

คุณสามารถเรียงลำดับรายการนี้ โดยการให้อาจารย์ที่เป็นหลักในการสอน อยู่บนสุด โดยการเลือกหมายเลขจากเมนูด้านข้าง ในคอลัมน์ข้อเรียงลำดับ หลังจากนั้นให้กดบันทึกการเปลี่ยนแปลง คุณจะเห็นการเรียงลำดับใหม่ หลังจากนั้น

หมายเหตุ: ในกรณีพิเศษ ถ้าหากคุณเลือ "ซ่อน" รายชื่อ ครูอาจารย์ แล้วล่ะก็ รายชื่อของผู้สอนหรือผู้รับผิดชอบรายวิชานี้จะไม่ปรากฎในหน้า รายการ นักเรียนและผู้สนใจ นักเรียนจะไม่สามารถดูรายชื่อดังกล่าวได้ เว้นแต่ว่าอาจารย์ หรือ บุคคลกลุ่มนี้จะทำการ โพสต์กระทู้หรือตอบคำถามในกระดานเสวนา

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมด
Show this help in language: English


CPA_E-Learning @ 2010 โดย เด็กจอมแก่น