ตัวเลือกคำตอบสำหรับโพลล์

คุณสามารถกำหนดตัวเลือกคำตอบสำหรับโพลล์เพื่อให้ผู้เรียนเลือก

จะใส่จำนวนตัวเลือกเท่าไรก็ได้ หากไม่ต้องการกำหนดตัวเลือกซึ่งกำหนดได้สูงสุด 6 ตัวเลือก อาจปล่อยบางตัวเลือกว่างไว้

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมด
Show this help in language: English


CPA_E-Learning @ 2010 โดย เด็กจอมแก่น