กำหนดเวลา

การตั้งค่าในส่วนนี้ ใช้สำหรับกำหนดเวลาการตอบโพลล์ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมสำรวจความคิดเห็น

หากยังไม่กำหนดวันปิดรับคำตอบสำหรับโพลล์ ก็เพียงตั้งค่าเวลาให้เป็นวันที่ที่ยังมาไม่ถึง

หากไม่ต้องการกำหนดเวลาในการตอบโพลล์เลย ไม่จำเป็นต้องเลือกช่องสี่เหลี่ยมนี้

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมด
Show this help in language: English


CPA_E-Learning @ 2010 โดย เด็กจอมแก่น