การอนุญาตให้โพสต์ใหม่

ตัวเลือกนี้จะทำให้ คุณสามารถบังคับการโพสต์ข้อความใหม่ ในกระดานสนทนาได้

กระดานสนทนาส่วนมาก ไม่ต้องการบังคับ ให้เลือกตัวเลือกที่หนึ่ง จะทำให้นักเรียน สามารถ ตั้งหัวข้อกระทู้และโพสต์คำตอบในหัวข้องกระทู้แต่ละหัวข้อได้อย่างอิสระ

บางครั้ง คุณอาจไม่ต้องการเปิดอิสระ ตัวอย่างเช่น กระดานสนทนาใหม่ที่คุณต้องการ ให้ ครูเป็นผู้โพสต์ข้อความ ซึ่งจะไปปรากฎในหน้ากระดานหลักของวิชา ให้เลือกตัวเลือก ที่สาม "ห้ามตั้งกระทู้ ห้ามโพสต์คำตอบ"

บางครั้ง คุณอาจต้องการให้ ครูเป็นผู้ตั้งกระทู้เท่านั้น โดยอนุญาตให้นักเรียนสามารถ โพสต์คำตอบได้ (ตัวอย่างดังเห็นในกระดานสนทนาในหน้ากระดานหลัก) กรณีนี้ให้เลือก ตัวเลือกที่สอง "ห้ามตั้งกระทู้แต่โพสต์คำตอบได้"

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมด
Show this help in language: English


CPA_E-Learning @ 2010 โดย เด็กจอมแก่น