จำนวนโพสต์ล่าสุดที่ต้องการแสดงใน RSS
ตัวเลือกนี้อนุญาตให้คุณเลือกจำนวนโพสต์ที่จะแสดงผลบนหนึ่งหน้าจอได้้ จำนวนโพสต์ที่เหมาะสม ควรอยู่ระหว่าง 5 - 20 คำตอบ ในแต่ละกระดานเสวนา แต่ทั้งนี้คุณสามารถเพิ่มจำนวนได้หากกระดานเสวนานั้นถูกใช้งานมาก

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมด
Show this help in language: English


CPA_E-Learning @ 2010 โดย เด็กจอมแก่น