การกำหนดการเลื่อนหน้าจอการป้อนข่าวสาร RSS ในกระดานเสวนานี้
ตัวเลือกนี้อนุญาตให้คุณสามารถกำหนดการแสดงผลการตอบในกระดานเสวนานี้ได้ คุณสามารถเลือกได้ระหว่างสองกระดานเสวนานี้
  • การตอบกระทู้: เมื่อใช้การตอบกระทู้ การแสดงผลบนหน้าจอจะรวมการนำเสนอความคิดเห็นใหม่ในกระดานเสวนานั้นไปกับการโพสต์ครั้งแรก
  • การตั้งกระทู้: เมื่อใช้การตั้งกระทู้ การแสดงผลบนหน้าจอจะแสดงกระทู้ใหม่ทั้งหมดของกระดานเสวนานั้นๆ

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมด
Show this help in language: English


CPA_E-Learning @ 2010 โดย เด็กจอมแก่น