การสมัครสมาชิกกระดานเสวนา

เมื่อคุณสมัครเป็นสมาชิกกระดานเสวนาหมายความว่า คุณจะได้รับสำเนาจากกระดานเสวนาทุกครั้งที่มีคนโพสต์ผ่านทางอีเมล โดยจะมีการส่งประมาณสามสิบนาที หลังจากที่มีการโพสต์ ผู้เข้าชมสามารถเลือกที่จะเป็นสมาชิกกระดานเสวนาหรือไม่ก็ได้ แต่ถ้าหากผู้สอน บังคับให้ทุกคนเป็นสมาชิกในกระดานเสวนาเฉพาะ นักเรียนทุกคนที่เรียนจะสมัครสมาชิกโดยอัตโนมัติ แม้กระทั่งผู้ที่เข้าเรียนทีหลัง วิธีนี้เหมาะสำหรับกระดานข่าว ประกาศ โดยเฉพาะในตอนต้นของการเรียน ก่อนที่นักเรียนจะเรียนรู้วิธีการสมัครด้วยตนเอง หากคุณเลือกตัวเลือก "ใช่ สำหรับการเริ่มต้น" นักเรียนปัจจุบันและในอนาคตของวิชานี้จะเป็นสมาชิกเริ่มต้น แต่นักเรียนก็สามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ด้วยตนเองเมื่อใดก็ได้ แต่หากคุณเลือกตัวเลือก "ใช่ ตลอดไป" นักเรียนจะไม่สามารถยกเลิกสมาชิกภาพของตนเองได้ ให้คุณสังเกตการเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณเปลี่ยนตัวเลือกจาก "ใช่ สำหรับการเริ่มต้น" เป็น "ไม่" ในกระดานเสวนาใดๆก็ตามที่มีอยู่ การกระทำเช่นนี้ไม่ส่งผลต่อนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในวิชาดัีงกล่าว แต่จะมีผลต่อนักเรียนในอนาคตของวิชานั้นๆ และหากมีการเปลี่ยนแปลงกลับมาเป็น "ใช่ สำหรับการเีิริ่้มต้น" ก็จะไม่ส่งผลต่อนักเรียนในขณะนั้น แต่จะส่งผลต่อนักเรียนในอนาคตเช่นกัน

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมด
Show this help in language: English


CPA_E-Learning @ 2010 โดย เด็กจอมแก่น