คำที่ใช้ในการค้นหา

ศัพท์หรือนิยามแต่ละคำในอภิธานศัพท์สามารถรวมอยู่ในบัญชีคำที่ใช้ในการค้นหา (คำที่ใช้แทนกันได้ หรือคำที่รู้จักในอีกชื่อหนึ่ง)

คำที่ใช้ในการค้นหาเหล่านี้สามารถใช้เป็นอีกทางเลือกในการอ้างอิงคำศัพท์หรือคำนิยาม เช่น ใช้เมื่อทำเป็นลิงก์อัตโนมัติ

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมด
Show this help in language: English


CPA_E-Learning @ 2010 โดย เด็กจอมแก่น