คำอธิบาย

ช่องนี้อนุญาตให้คุณบรรยายจุดประสงค์ของอภิธานศัพท์ และอาจให้คำแนะนำต่างๆ ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป ลิงก์ และอื่นๆ

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมด
Show this help in language: English


CPA_E-Learning @ 2010 โดย เด็กจอมแก่น