แก้ไขได้ตลอด

คุณอาจเลือกตั้งค่าว่าจะให้นักเรียนสามารถแก้ไขคำที่เพิ่มเข้าไป ณ เวลาใดๆ

You can select โดยเลือก:

  • ใช่หากต้องการให้คำที่เพิ่มเข้ามาใหม่สามารถแก้ไขเมื่อใดก็ได้
  • ไม่ใช่คำที่เพิ่มเข้ามาใหม่จะสามารถแก้ไขได ้ต่อเมื่อตั้งค่าเวลาให้แก้ไขได้

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมด
Show this help in language: English


CPA_E-Learning @ 2010 โดย เด็กจอมแก่น