การทำลิงก์อัตโนมัติให้คำศัพท์ทั้งกลุ่มประเภท

สามารถกำหนดว่าต้องการทำลิงก์อัตโนมัติให้คำศัพท์ทั้งกลุ่มหรือไม่

หมายเหตุ: จะสามารถทำลิงก์ให้กลุ่มประเภทคำศัพท์ได้ ขึ้นอยู่กับการเลือกทำลิงก์อัตโนมัติให้คำศัพท์กรณีเป็นอักษรตัวเล็ก - ใหญ่ หรือ ทำลิงก์อัตโนมัติให้คำศัพท์ทั้งหมด

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมด
Show this help in language: English


CPA_E-Learning @ 2010 โดย เด็กจอมแก่น