แสดงลิงก์พิเศษ

คุณสามารถตั้งค่าว่าผู้ใช้จะ browse อภิธานศัพท์อย่างไรก็ได้ ปกติ การ browse และการสืบค้นจะได้รับการตั้งค่าให้ทำได้อยู่แล้ว ซึ่งคุณอาจกำหนดทางเลือกสำหรับผู้ใช้ได้ 3 แบบ ดังนี้

SHOW SPECIAL แสดงแบบพิเศษ ให้ browse ได้หรือไม่ได้ด้วยตัวอักษรพิเศษ อย่าง เครื่องหมาย @ เครื่องหมายชาร์ป (#) หรืออื่นๆ

SHOW ALPHABET แสดงแบบเรียงตามลำดับตัวอักษร ให้หรือไม่ให้ browse แบบเรียงตามลำดับตัวอักษร

SHOW ALL แสดงทั้งหมดให้ browse คำศัพท์ทั้งหมดได้ในครั้งเดียว หรือไม่ก็ได้

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมด
Show this help in language: English


CPA_E-Learning @ 2010 โดย เด็กจอมแก่น