นักเรียนสามารถเพิ่มคำศัพท์ได้

คุณสามารถกำหนดให้นักเรียนสามารถเพิ่มเติม แก้ไข หรือ ลบคำศัพท์ที่ทำการเพิ่มเข้ามาเองได้ คำศัพท์ที่ส่งไปยังอภิธานศัพท์หลักจะสามารถปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันหรือลบทิ้งโดยผู้สอนเท่านั้น ดังนั้น การตั้งค่าในส่วนนี้จึงใช้ได้กับอภิธานศัพท์รองเท่านั้น

Note:ผู้สอนสามารถแก้ไขหรือลบคำศัพท์ใดๆ ได้ตลอดเวลา

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมด
Show this help in language: English


CPA_E-Learning @ 2010 โดย เด็กจอมแก่น