ลิงก์ไปยังไฟล์หรือเว็บไซต์

    แหล่งข้อมูลประเภทนี้ทำให้คุณลิงก์เว็บเพจหรือไฟล์ใดๆ จากเว็บสาธารณะอื่น และสามารถลิงก์เว็บเพจหรือไฟล์ใดๆ ที่อัพโหลดจากคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของคุณ เข้ามายังพื้นที่เก็บไฟล์รายวิชาของคุณได้อีกด้วย

    เว็บเพจทั่วไปอาจแสดงหน้าตาอย่างที่ถูกกำหนดมา ในขณะที่ไฟล์มัลติมีเดียจะแสดงผลได้ฉลาดกว่านั้น และอาจจะถูกตั้งค่าเฉพาะเมื่ออยู่บนเว็บเพจหนึ่งๆ เท่านั้น เช่น ไฟล์ MP3 จะแสดงผลก็ต่อเมื่อใช้ built-in streaming player เท่านั้น เช่นเดียวกันกับไฟล์ภาพยนตร์ ไฟล์แอนิเมชั่นที่ใช้โปรแกรม Flash และอื่นๆ

    มีหลายทางเลือกที่จะแสดงเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ก็ตามบนหน้าต่าง ป้อปอัพหน้าต่างแบบมีกรอบและแบบอื่นๆ

    โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากแหล่งข้อมูลของคุณเป็นเว็บแอพพลิเคชั่นหรือเนื้อหาประเภทอื่นๆ ที่สามารถรับค่าพารามิเตอร์ได้ คุณก็สามารถเลือกที่จะส่งข้อมูลไปยังแหล่งข้อมูลของคุณ อย่างเช่น ชื่อผู้ใช้ อีเมล์ หรือรายวิชาที่ผู้ใช้งานระบบเรียนอยู่ รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ด้วย

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมด
Show this help in language: English


CPA_E-Learning @ 2010 โดย เด็กจอมแก่น