สร้างหน้าเว็บเพจใหม่

    แหล่งข้อมูลชนิดนี้ทำให้การพัฒนาเว็บเพจแบบหน้าเดี่ยวบน Moodle ทำได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อคุณใช้ WYSIWYG HTML editor

    หน้า HTML นี้ถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล แต่ไม่ใช่ไฟล์ คุณสามารถใช้งานหน้า HTML พัฒนาหรือสร้างสรรค์อะไรก็ได้ โดยใช้ HTML หรือ Javascript

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมด
Show this help in language: English


CPA_E-Learning @ 2010 โดย เด็กจอมแก่น