ประเภทของแหล่งข้อมูล

Moodle รองรับประเภทแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกัน ซึ่งคุณสามารถแทรกเนื้อหาจากเว็บได้เกือบทุกประเภทเข้าสู่รายวิชาของคุณ

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมด
Show this help in language: English


CPA_E-Learning @ 2010 โดย เด็กจอมแก่น