การดึงข้อมูลเก่าขึ้นมาใช้

ถ้ามีคนเข้ามาเขียนเว็บเพจจนยุ่งเหยิง ท่านสามารถถอยกลับไปหาข้อมูลก่อนหน้าที่เป็นปกติได้ โดยลบหน้าที่มีชื่อผู้แต่ง {author} field ที่นี่จะใส่ IP address หรือ โฮสต์เนมไว้

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมด
Show this help in language: English


CPA_E-Learning @ 2010 โดย เด็กจอมแก่น